BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter:
Dhr. R.M, Drost, De Roerdomp 147

Plaatsvervangend voorzitter:
Mevr. J.A. Smit, De Roerdomp 178

Secretaris:
Mevr. P. Heimel, De Roerdomp 37

Technisch bestuurslid:
Dhr. D. Bussink, De Roerdomp 118

Algemeen bestuurslid:
Mevr. L.G.M. van Heijst, De Roerdomp 158

Algemeen bestuurslid:
Dhr. J. Nijhof, De Roerdomp 153

________________________________________
Huismeester:
M. Vermeulen, De Roerdomp 100

________________________________________
Bestuursvergaderingen zijn niet openbaar en worden in principe gehouden op de 1e maandag van elke maand. In de maand augustus wordt niet vergaderd.
———————————————————————————————