De door Fire Group uit te voeren brandvertragende maatregelen zijn inmiddels voltooid. De steekproefsgewijze controle door de gemeente Purmerend en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft in het bijzijn van Husseyin Uce van Fire Group plaatsgevonden; tot grote tevredenheid van beide overheidsinstanties. Elke eigenaar van een appartement waar Fire Group werkzaamheden in het kader van de brandveiligheid werkzaamheden heeft verricht, heeft inmiddels een exemplaar van het door Fire Group uitgereikte garantiecertificaat ontvangen. Dit certificaat is niet op naam van een eigenaar gesteld, omdat het is gekoppeld aan het betreffende appartementsnummer. Hierdoor is ook een eventueel opvolgende eigenaar van het appartementsrecht verzekerd van garantie.
Eigenaren van een appartement waar geen werkzaamheden door Fire Group zijn verricht, zullen op termijn door de gemeente Purmerend c.q. de Veiligheidsregio worden aangeschreven.

LET OP:
OM DE BRANDMANCHETTEN (ROND DE AFVOER VAN DE WC EN DE AFVOER VAN DE CV) MAG GEEN PLAKBAND OF IETS DERGELIJKS WORDEN AANGEBRACHT EN ZE MOGEN OOK NIET WORDEN GESCHILDERD. DE MANCHETTEN ZOUDEN DAARDOOR NIET MEER WERKEN EN DAT IS NATUURLIJK NIET DE BEDOELING.