Beste bewoners,

Sinds maart 2020 hebben we u maandelijks via de website en via het informatiebord in de centrale hal op de hoogte gehouden van zoveel mogelijk informatie rond het corona/Covid-19 virus.
Omdat die informatie ook via veel andere kanalen verkregen kan worden, hebben we besloten ons hier voortaan te beperken tot de belangrijkste regels.
Regels die (voorlopig) ook binnen “De Roerdomp” blijven gelden:
– Blijf zoveel mogelijk thuis
– Werk zoveel mogelijk thuis
– Ontmoet zo min mogelijk mensen
– Hou u aan de inmiddels overbekende regels voor
hygiëne
– Hou 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van
anderen
– Draag een mondkapje. Kijk voor situaties waarin u
geen mondkapje hoeft te dragen en voor alle
mogelijke andere informatie over het virus op de
site van het RIVM
– Iedereen met klachten die passen bij corona blijft
thuis en laat zich testen op het coronavirus

Dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging van Eigenaren
“De Roerdomp”
maart 2021