Het is de bedoeling dat honden op het gras hun behoefte doen en niet op de straat of bij de ingang van De Roerdomp.