Ontdekt u lekkage in uw appartement, wilt u dat dan onmiddellijk melden bij zowel de Vereniging van Eigenaren (via brievenbus nr. 99) als bij uw (boven)buren?
Voorbeeldbrieven treft u aan in het informatieboek (achter tabblad 11).

Vervolgens zal vanuit de VvE onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak van de lekkage.
Wordt de lekkage veroorzaakt door een lek in de gemeenschappelijke waterleiding of in de standleiding dan zal daarvan melding worden gemaakt bij onze verzekeraar, Centraal Beheer. Alle uit die lekkage voortvloeiende kosten vallen dan onder de bij Centraal Beheer afgesloten opstalverzekering. Centraal Beheer zal tevens een bedrijf inschakelen dat de eventueel in uw appartement ontstane schade gaat verhelpen.

Wordt de lekkage echter op de een of andere manier veroorzaakt vanuit het appartement van uw (boven)buren dan valt dit NIET onder de door de VvE afgesloten opstalverzekering. E.e.a. zal dan onderling moeten worden geregeld tussen degene die schade heeft opgelopen en de veroorzaker daarvan. De veroorzaker zal voor alle herstel moeten zorgen en kan daartoe uiteraard de eigen verzekering inschakelen.
De Vereniging van Eigenaren bemiddelt niet in dat soort kwesties en aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid.