Per maart 2021:
mevrouw J.A. Janssen
De Roerdomp 150 (huur)

Per 1 april 2021:
mevrouw T.M. Sonderman
De Roerdomp 115

Per 11 mei 2021:
mevrouw S.J.C. van Koetsveld van Ankeren en
de heer B.H. Loy (huur)
De Roerdomp 7